Warszawa,dnia 28.05.2024

Decyzja GIF wstrzymuje na terenie całego kraju obrót produktem leczniczym o nazwie:

Konaten (Atomoxetinum), kapsułki twarde, 10 mg, opakowanie 28 kapsułek, GTIN 05909991390938
w zakresie następujących serii:
numer serii: 1304010, termin ważności: 28.02.2026;
numer serii: 1311190, termin ważności: 31.10.2026;
numer serii: 1311191, termin ważności: 31.10.2026;

Konaten (Atomoxetinum), kapsułki twarde, 18 mg, opakowanie 28 kapsułek, GTIN 05909991390952
w zakresie następujących serii:
numer serii: 1400775, termin ważności 30.11.2026;
numer serii: 1400776, termin ważności 30.11.2026;

Konaten (Atomoxetinum), kapsułki twarde, 25 mg, opakowanie 28 kapsułek, GTIN 05909991390976
w zakresie następujących serii:
numer serii: 1211303, termin ważności 30.06.2025;

Konaten (Atomoxetinum), kapsułki twarde, 40 mg, opakowanie 28 kapsułek, GTIN 05909991390990
w zakresie następujących serii:
seria numer: 1310715, termin ważności 31.10.2026.

podmiot odpowiedzialny: neuraxpharm Arzneimittel GmbH z siedzibą w Niemczech