Warszawa, dnia 21.05.2024

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1.) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy: Palifren Long, Paliperidonum, 150 mg, zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu w ampułko-strzykawce, opakowanie 1 amp.-strzyk. 150 mg + 2 igły, GTIN 05900411009058, w zakresie następujących serii:

numer serii: 4201120, termin ważności: 12.2024;
numer serii: 4300099, termin ważności: 05.2025;
numer serii: 4201591, termin ważności: 04.2025;

podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A. z siedzibą w Pieńkowie

pozwolenie na dopuszczenie do obrotu: 27165;

2) zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanych powyżej serii produktu;

Pobierz komunikat jako PDF