Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-05-22 01:46:30

Tagi: AOTMiT

10:35 04 CZE 20190

Pozytywna rekomendacja AOTMiT dla leczenia adjuwantowego czerniaka

Rada Przejrzystości działająca przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji uznała za zasadne finansowanie ze środków publicznych leku niwolumab w ramach programu lekowego „Leczenie uzupełniające czerniaka skóry lub błon śluzowych niwolumabem (ICD-10 C 43)”. W ślad za opinią Rady...

10:14 19 KWI 20173

Zaburzenia równowagi zawartości wapnia w mitochondriach komórek może mieć związek z chorobą Alzheimera

Mitochondria - fabryka energii komórek - może być jednym z kluczy do zrozumienia i leczenia choroby Alzheimera oraz demencji. Naukowcy zidentyfikowali, że zaburzenia równowagi jonów wapnia w mitochondriach może przyczynić się do śmierci komórek, a konkretnie neurodegeneracji w komórkach mózgowych,...

09:21 19 WRZ 20161

Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów chce udziału w działaniach AOTMiT

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało do Ministra Zdrowia o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu zapewnienie udziału przedstawicieli samorządu lekarzy i lekarzy dentystów w pracach Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jak przypomina NRL, zgodnie z ustawą o...

15:52 13 LIP 20160

Okuliści piszą do Ministra Zdrowia

Zarząd Polskiego Towarzystwa Okulistycznego przesłał do ministra Radziwiłła list, w którym z ubolewaniem stwierdza, że pomimo kilkukrotnych spotkań w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, w tym z prezesem Agencji Wojciechem Matusewiczem, nie zostały uwzględnione żadne z sugestii...

11:08 05 LIP 20160

AOTMiT o planach taryfikacji na 2017 r.

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała nowe plany taryfikacji na rok 2017 wraz z uzasadnieniem. Decyzja o umieszeniu danej grupy świadczeń w Planie Taryfikacji na dany rok podejmowana jest przy uwzględnieniu obiektywnych kryteriów, do których należą: sytuacja...

10:46 14 CZE 20167

Propozycja taryf w psychiatrii i leczeniu uzależnień

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaproponowała nowe wysokości taryf w opiece psychiatrycznej i leczeniu uzależnień. Mają one przyczynić się do rozwoju form opieki bardziej korzystnych dla samego pacjenta i jego powrotu do funkcjonowania w społeczeństwie. Obecnie obowiązujące wyceny...

08:09 13 SIE 20152

Zwiększy się finansowanie psychiatrii dziecięcej

W 2016 r. ma być o 20 proc. więcej pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. Do końca sierpnia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zakończy szacowanie świadczeń psychiatrycznych, w tym procedur dla dzieci i młodzieży. - Do końca sierpnia zakończymy szacowanie świadczeń psychiatrycznych, w...

12:38 03 SIE 20153

Priorytet dla zdrowia dzieci

Zintegrowany system monitorowania losów małego dziecka, zmiana wyceny świadczeń ogólnostomatologicznych i psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży i wyodrębnienie z koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń skierowanych do dzieci – to priorytety współpracy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka z...

11:59 24 LIS 20143

Pracodawcy RP oburzeni zmianami wyceny procedur przez NFZ

W projekcie zarządzenia prezesa NFZ zaproponowano zmiany w wycenie procedur medycznych. To niedopuszczalne działanie - ocenia wiceprezydent Pracodawców RP Andrzej Mądrala.