Prawie 16,5 miliona złotych na zakup nowoczesnego sprzętu do diagnozowania i leczenia chorób nowotworowych trafi do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Pieniądze przekaże Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. To efekt rozstrzygnięcia kolejnego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Tym razem konkurs adresowany był do jednostek ochrony zdrowia zajmujących się leczeniem chorób nowotworowych.

Na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z działania „Infrastruktura społeczna i zdrowotna” RPOWŚ 2014-2020 wpłynęły trzy wnioski. Wszystkie były oceniane przez ekspertów zewnętrznych. Dwa z nich zostały zaakceptowane pod względem formalnym i przeszły do oceny merytorycznej. Były to projekty Świętokrzyskiego Centrum Onkologii oraz Szpitala Specjalistycznego Świętego Ducha w Sandomierzu. Wniosek szpitala w Sandomierzu nie uzyskał jednak wymaganej minimalnej liczby punktów, stąd nie mógł być skierowany do dofinansowania.

Ostatecznie w tym konkursie pieniądze trafią do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach na realizację projektu „Zakup dla ŚCO sprzętu medycznego, niezbędnego z punktu widzenia udzielania świadczeń medycznych”. Szpital otrzyma dokładnie 16 mln 449 tys. złotych dofinansowania z RPO, przy całkowitej wartość projektu w wysokości 24,7 mln złotych.

Całość inwestycji dotyczy modernizacji stanu wyposażenia ŚCO. Lecznica zamierza kupić m.in. USG do zabiegów laparoskopowych, który będzie wykorzystywany w celu lokalizacji zmian w trakcie zabiegów; aparat RTG z fluoroskopią, pozwalający rozszerzyć zakres wykonywanych badań o badania dynamiczne. Dzięki skopii możliwe jest wykonywanie badań z użyciem środka kontrastowego m.in. urografii, górnego odcinka przewodu pokarmowego, cystografii czy skopii narządów jamy brzusznej i klatki; najnowocześniejszą mammograficzną stację lekarską wraz z oprogramowaniem; stół do biopsji mammotomicznej, dzięki któremu można będzie jeszcze dokładniej i szybciej pobierać wycinki do badania; oraz zakup videobronchoskopu, holtera ciśnieniowego, gastrokopu video HDTV, kolonoskopu video HDTV, bronchofiberoskopu i respiratorów.


Źródło: Biuro prasowe UMWŚ