Niemal 60 mln złotych z funduszy unijnych trafi do Dolnośląskiego Centrum Onkologii, które otrzyma refundacje za wybudowanie i wyposażenie Breast Unit, stworzenie Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii zlokalizowanej w Jeleniej Górze oraz przeprowadzenie niezbędnych remontów w budynkach DCO zlokalizowanych we Wrocławiu.

Breast Unit

To pierwsze w regionie Centrum Chorób Piersi. W nowym centrum pacjentki będą miały zapewnione kompleksowe leczenie nowotworów piersi na wszystkich etapach choroby: od samej diagnozy i konsultacji zespołu specjalistów, po operację, radioterapię, chemioterapię, wsparcie fizjoterapeuty i psychologa aż do kontroli po całym procesie terapeutycznym. Od początku zaopiekuje się nimi zespół specjalistów: chirurg onkolog, radiolog, onkolog kliniczny, radioterapeuta, patomorfolog, fizjoterapeuta i psycholog.

- Breast Unit to pierwszy etap budowy Nowego Szpitala Onkologicznego, który powstanie przy ulicy Kosmonautów we Wrocławiu. Budując nowe centrum chcemy zapewnić pacjentkom jak najlepsze warunki i możliwości leczenia – mówi Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Docelowo do Nowego Szpitala Onkologicznego przeniesione zostaną Dolnośląskie Centrum Onkologii oraz Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc. Koszt inwestycji wyniesie 440 mln zł. Natomiast budowa nowoczesnego ośrodka przeznaczonego do diagnozowania i leczenia raka piersi to koszt ok. 25 mln złotych. Została sfinansowana z własnych środków szpitala.

Specjalistyczny sprzęt medyczny

Unijne dofinansowanie pozwoliło też na zakup tomografu komputerowego, utworzenie oraz wyposażenie pracowni brachyterapii, oddziału medycyny paliatywnej, pracowni diagnostyki molekularnej, a także powołanie pracowni zajmującej się rakiem skóry. Całkowita wartość projektu przekracza 16 mln złotych, a dofinansowanie to 8,7 mln złotych.

- Leczenie chorób nowotworowych to wielkie wyzwanie i wymaga coraz większych nakładów finansowych. Chcemy, żeby było skuteczniejsze i przebiegało w lepszych warunkach. Dzisiejsze umowy to w sumie niemal 60 mln złotych dla Dolnośląskiego Centrum Onkologii. To pozwoli na skuteczniejszą diagnostykę i szybsze wdrożenie ścieżki leczenia, a wszyscy wiemy, że czas jest bardzo istotnym czynnikiem w walce z chorobami nowotworowymi – mówi marszałek Cezary Przybylski.

Nie tylko Wrocław

Kolejna podpisana umowa dotyczy budowy i wyposażenia Filii Radioterapii Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu zlokalizowanej w Jeleniej Górze. Świadczy ona usługi medyczne związane z diagnostyką i radioterapią w ramach zakładu opieki zdrowotnej. Projekt warty ponad 25 milionów złotych uzyskał 20,5 miliona złotych dofinansowania. Dzięki tym pieniądzom pacjenci mają do dyspozycji 3 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy, pomieszczenia funkcjonalne oraz strefę diagnostyczną z tomografem komputerowym oraz 2 akceleratorami liniowymi. Inwestycja obejmowała zakup aparatury medycznej (akceleratora z systemem planowania leczenia 3D, tomografu komputerowego, laryngoskopu), sprzętu medycznego i wyposażenia.


Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego