26 listopada w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja naukowo-szkoleniowa „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”, wieńcząca projekt „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce”. Spotkanie zorganizowali: wojewoda podlaskiego, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa oraz konsultant wojewódzki ds. geriatrii.

Spotkanie otworzył wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski i przywitał wszystkich uczestników, w szczególności seniorów, których bezpośrednio dotyczył temat konferencji.

Wojewoda przedstawił stan opieki geriatrycznej w regionie i podkreślił, że należy dołożyć wszelkich starań, aby była ona rozwijana. Obecnie w Podlaskiem szpitale mają 52 łóżka geriatryczne, a tylko jedna placówka w województwie jest uprawniona do prowadzenia szkolenia specjalizacyjnego w tym zakresie, przy czym na 21 miejsc szkoleniowych znalazło się tylko dwóch chętnych.

W imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia głos zabrał Maciej Olesiński – dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. Gości powitał także Główny Lekarz Orzecznik ZUS Oddział w Białymstoku dr Anna Borzyn-Lewszuk, dr n. med. Henryk Grzesiak – prezes Okręgowej Rady Lekarskiej oraz prof. Janusz Dzięcioł – prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB.

Konferencja skierowana była do lekarzy, pielęgniarek, farmaceutów, pacjentów seniorów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego, a także studentów i przedstawicieli zawodów, które na co dzień stykają się z problematyką opieki nad osobami starszymi w Polsce.

Celem wydarzenia było podsumowanie działań i rezultatów w ramach projektu „Audyt obywatelski leczenia farmakologicznego seniorów w Polsce” i podjęcie dyskusji środowiska społecznego i medycznego na temat problemu wielolekowości wśród seniorów oraz możliwości współpracy w celu wypracowania rozwiązań dla efektywniejszej ochrony praw pacjenta w grupie osób starszych w Polsce.

W ramach konferencji odbyły się dwie sesje warsztatowe:

  • warsztat dla lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów (prowadzadziły: dr Ewelina Łukaszyk, prof. Barbara Bień)
  • warsztat dla seniorów (prowadziły: dr Eliza Szadkowska, dr Anna Michalska-Falkowska, dr Joanna Jończyk).

Źródło: Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku