Cztery nowe karetki zasiliły Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie. Całkowity koszt zakupu ambulansów wyniósł blisko 2,3 mln zł.

– Zakup karetek skróci czas dotarcia zespołu ratowniczego do pacjenta oraz zwiększy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców naszego województwa – zapowiadał marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Nowo zabudowane ambulanse sanitarne typu [C], w tym jeden defibrylator oraz jeden ssak elektryczny, zakupione zostały w II kwartale 2022 r. Podstawowe wyposażenie ambulansów to między innymi:

  • podstawa pod nosze,
  • nosze główne,
  • transporter pod nosze,
  • deska ortopedyczna dla dorosłych,
  • butla na tlen medyczny.

Nowe ambulanse zastąpią wyeksploatowane już pojazdy. Trzy ambulanse posłużą jako zespoły ratownictwa medycznego podstawowe, które będą stacjonowały w Podstacji Śródmieście, zaś jeden ambulans będzie używany jako zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny, który będzie stacjonował w Filii Świdnik.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Lublinie zakupiło ambulanse z własnych środków finansowych.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego