Senacka Komisja Zdrowia, po zapoznaniu się informacją resortu zdrowia na temat funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego, w szczególności w kontekście jego finansowania i stojących przed nim wyzwań, m.in. w związku przygotowywanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji projektem ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, postanowiła kontynuować dyskusję na ten temat podczas kolejnego posiedzenia z udziałem przedstawicieli MSWiA i Państwowej Straży Pożarnej. O podjęcie tych zagadnień zwrócili się do senatorów przedstawiciele strony społecznej reprezentującej środowisko ratowników medycznych.

Podczas posiedzenia największe kontrowersje wywołał projekt nowelizacji ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej, przygotowywany przez MSWiA. Zakłada on m.in., że przy każdej jednostce straży pożarnej będzie stacjonowała karetka pogotowia. Projekt „karetka w każdej gminie” krytykowany jest przez środowisko ratowników medycznych i Rzecznika Praw Obywatelskich.

W ocenie przewodniczącej Komisji Zdrowia senator Beaty Małeckiej-Libery może on oznaczać, że powstanie drugi, niejako równoległy system ratownictwa, podległy Państwowej Straży Pożarnej, podczas gdy za sprawy związane ze zdrowiem społeczeństwa i nadzorem nad wydawaniem leków odpowiada Ministerstwo Zdrowia. Na dodatek na realizację tego projektu planowane są ogromne środki, przeznaczone na zakup prawie 3 tys. nowych karetek. Dlatego przewodnicząca komisji zwróciła się do wiceministra zdrowia Waldemara Kraski o przedstawienie stanowiska w sprawie procedowanego obecnie projektu.

Odpowiadając, wiceminister stwierdził, że ze względu na trwające prace nad tym dokumentem resort nie może przedstawić stanowiska w tej sprawie. Przypomniał, że projekt przygotowuje resort spraw wewnętrznych, a resort zdrowia nie uczestniczył w jego tworzeniu, ciągle trwają rozmowy i konsultacje. Wiceminister zdrowia wyraził przekonanie, że proponowane rozwiązanie nie będzie stanowiło alternatywnego systemu dla Państwowego Ratownictwa Medycznego, będzie natomiast jego uzupełnieniem.

W trakcie dyskusji zaniepokojenie proponowanymi rozwiązaniami wyrażali przedstawiciele środowiska ratowników medycznych. Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Sosnowcu i kierownik Katedry Ratownictwa Medycznego w Akademii Śląskiej w Katowicach prof. Klaudiusz Nadolny zwrócił uwagę, że „karetka w każdej gminie” to bardzo nośny medialnie temat, a większość informacji pochodzi od komendanta głównego Straży Pożarnej. Brak jest jednak rzetelnych informacji o przygotowaniu zawodowym przyszłych zespołów takich karetek czy nadzorze nad wydawaniem leków. Jak przypomniał prof. Klaudiusz Nadolny, negatywną opinię o projekcie przedstawił Rzecznik Praw Obywatelskich, który wskazał, że oznaczałby on faktyczny powrót medycyny ratunkowej do udzielania pierwszej pomocy, a „zdublowanie systemu ratownictwa może zagrażać życiu i zdrowiu obywateli”. Według RPO zdublowany system ratownictwa może zagrażać życiu i zdrowiu obywateli. Jak przypomniał, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski, pytany o interwencję RPO w sprawie projektu nowelizacji, zaznaczył, że to resort zdrowia sprawuje nadzór nad systemem PRM na terenie całego kraju, a jednostki Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej nie są powołane do udzielania świadczeń zdrowotnych. Ich zadaniem jest m.in. udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy w ramach jednostek współpracujących z systemem Państwowym Ratownictwem Medycznym. W ocenie prof. Klaudiusza Nadolnego, jeśli MSWiA dysponuje tak dużymi środkami na zakup nowych karetki, znacznie lepiej byłoby przeznaczyć je na wymianę i doposażenie taboru będącego w gestii PRM. Wyraził też żal, że w posiedzeniu nie uczestniczą przedstawiciele MSWiA i Straży Pożarnej.

Podczas posiedzenia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przypomniał, że w skład systemu PRM wchodzą zespoły ratownictwa medycznego: karetki specjalistyczne i podstawowe, motoambulanse, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe i szpitalne oddziały ratunkowe. Planowane jest powstanie 23 nowych oddziałów ratunkowych, najwięcej w województwie śląskim (8) oraz świętokrzyskim i wielkopolskim. Przypomniał, że od lipca tego roku wchodzi w życie obowiązek zapewnienia nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej przez szpitalne oddziały ratunkowe. Ma też wejść w życie obowiązek, że takim oddziałem kieruje lekarz specjalista medycyny ratunkowej.

Wiceminister Waldemar Kraska podkreślił, że w ostatnich latach znacznie zwiększyło się finansowanie Państwowego Ratownictwa Medycznego – w 2022 r. o 40% w stosunku do 2021, a w 2023 r. o 26% w stosunku do roku poprzedniego. Oznacza to, że system dysponuje obecnie 3mld 603 mln zł. Doposażane, przebudowywane i modernizowane są szpitalne oddziały ratunkowe, a także lotnicze pogotowie.

Wiceminister zdrowia omówił też założenia przygotowywanej przez resort nowelizacji ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, przewidującej m.in. wprowadzenie motycykli ratunkowych, utrzymanie numeru ratunkowego 999, co wesprze numer 112 i pozwoli na ich wzajemne uzupełnianie się, planowane jest też zwiększenie liczby dyspozytorni medycznych.


Źródło: Senat RP