Od 9 listopada 2021 roku Filip Nowak zajmuje stanowisko Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Powołanie nowemu prezesowi wręczył minister zdrowia Adam Niedzielski.

Od 26 sierpnia 2020 roku, Filip Nowak pełnił obowiązki prezesa NFZ. Wcześniej, od 29 listopada 2019 roku, był zastępcą prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. Operacyjnych.

Przez ponad 5 lat był dyrektorem Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a także kierował pracami opolskiego i wielkopolskiego OW NFZ. Pracował także w dolnośląskim oddziale Funduszu.

Filip Nowak jest ekspertem zarządzania w ochronie zdrowia. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocławskiej Akademii Ekonomicznej, Uczelni Łazarskiego, Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej oraz doktorant Wydziału Nauk o Zdrowiu w Zakładzie Prawa Medycznego Poznańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od 2015 roku przewodniczy Radzie ds. Taryfikacji, działającej przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Jako menedżer ochrony zdrowia tworzył i skutecznie wdrażał nowe rozwiązania prawne i organizacyjne w obszarze opieki zdrowotnej.


Źródło: NFZ