Specjaliści z Narodowego Funduszu Zdrowia przeanalizowali dane z dotychczasowej realizacji Programu Kompleksowej Opieki nad Pacjentem po Zawale Serca (KOS-Zawał). Konkretnie od października 2017 do grudnia 2022 r.

KOS-Zawał to program kompleksowej specjalistycznej opieki dla pacjentów po zawale serca. Został uruchomiony w październiku 2017 r. Finansuje go Narodowy Fundusz Zdrowia.

Program zapewnia pacjentom: diagnozę, leczenie ostrej fazy zawału, wizytę kontrolną w ciągu 14 dni od zakończenia hospitalizacji, rehabilitację kardiologiczną, opiekę specjalistyczną, w razie potrzeby leczenie z wykorzystaniem elektroterapii (wszczepienie urządzeń wspomagających pracę serca).

— Nasz nowy raport dowodzi, że program KOS-Zawał wpłynął na poprawę wyników leczenia zawału serca. Do końca 2022 r. skorzystało z programu 68 tys. pacjentów. Łączy koszt świadczeń w KOS-Zawał, sfinansowany przez NFZ, wyniósł 1,25 mld zł — podkreśla Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na koniec 2022 r. program był realizowany w 100 placówkach medycznych. Obserwujemy stały wzrost liczby ośrodków, które chcą wejść do programu.

KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu

Dane z NFZ jednoznacznie pokazują, że opieka nad pacjentami w programie KOS-Zawał zmniejsza ryzyko zgonu po zawale serca.

Śmiertelność pacjentów, którzy mają zapewnione elementy opieki przewidziane przez program (rehabilitację, porady w poradni kardiologicznej) jest niższa niż w przypadku pacjentów, którzy nie otrzymali tych świadczeń, niezależnie od wieku pacjenta czy przebytych chorób.

Dane NFZ potwierdzają też, że rehabilitacja kardiologiczna redukuje ryzyko wystąpienia niewydolności serca po zawale.

— Program KOS-Zawał jest sukcesem wszystkich zaangażowanych w jego opracowanie i realizację — Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, ośrodków realizujących i kardiologów. Wobec tak dobrych wyników funkcjonowania programu wydaje się konieczne zobligowanie wszystkich ośrodków leczących ostry zawał mięśnia sercowego do włączenia się do programu — przyznaje prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.

Nowy raport Narodowego Funduszu Zdrowia jest już dostępny w portalu Zdrowe Dane.

Źródło: NFZ