Ponad 30 mln zł trafi do szpitali, instytucji kultury i placówek edukacyjnych na Mazowszu. Radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu wsparcia, które będzie przeznaczone m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu specjalistycznego, niezbędnego wyposażenia i modernizacje placówek.

– Stabilna sytuacja finansowa po raz kolejny pozwala nam wesprzeć nasze placówki ochrony zdrowia i muzea. To wsparcie umożliwia nie tylko przeprowadzenie niezbędnych inwestycji, ale także rozpoczęcie prac nad nowymi projektami, jak np. budowa nowego SOR-u w szpitalu mazowieckim w Radomiu –zaznaczył wicemarszałek województwa Rafał Rajkowski.

Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie otrzyma ponad 863 tys. zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego – angiografu sterylizatorów parowych, toru wizyjnego do zabiegów laparoskopowych i endourologii oraz ureteroskopu.

Nowy sprzęt medyczny będzie miał również Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Jana Bogdanowicza na Niekłańskiej. Placówka otrzyma ponad 378 tys. zł na zakup aparatu USG na potrzeby anestezjologów na bloku operacyjnym oraz toru wizyjnego, wiertarki laryngologicznej, zestawu shavera i bronchofiberoskopu do wykonywania endoskopowych operacji zatok przynosowych i branchoskopii.

Ponad 2,4 mln zł otrzyma szpital na Bródnie. Blisko 2,3 mln zł placówka przeznaczy na zakup sprzętu i aparatury medycznej w tym m.in. stołu zabiegowego, aparatów do ogrzewania pacjenta, EKG, USG, terapii ozonem, kardiomonitorów, defibrylatora mobilnego, elektrokardiografu, biostymulatora laserowego, łóżeczek grzewczych i bieżni rehabilitacyjnej. Kolejne 146 tys. zł to środki na modernizację magazynu odpadów medycznych.

Nowe kardiomonitory wraz z dodatkowymi modułami i centralą monitorującą zakupi Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie. Na ten cel placówka otrzyma ponad 570 tys. zł.

Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. J. Mazurkiewicza w Pruszkowie otrzyma ponad 1,5 mln zł na zakup cyfrowego aparatu RTG oraz ponad 238 tys. zł na opracowanie kompleksowej dokumentacji technicznej i aplikacyjnej na pozyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych na prace termomodernizacyjne.

Z kolei szpital dziecięcy w Dziekanowie Leśnym przeznaczy 150 tys. zł na wykonanie nowej linii zasilającej pawilon III.

Mazowieckie Centrum Rehabilitacji STOCER Sp. z o.o. otrzyma ponad 2,5 mln zł na niezbędne prace modernizacyjne. Największą pulę środków, bo ponad 2,3 mln zł na zakup sprzętu i aparatury medycznej m.in. automatycznej myjni endoskopowej, myjki ultradźwiękowej, ssaka chirurgicznego, pompy kolonoskopowej, aparatu elektrochirurgicznego, videogastroskopu, aparatu USG, zestawu do hydroterapii czy retraktora lędźwiowego. 19 tys. zł w 2019 roku i ponad 271 tys. zł w 2020 roku placówka przeznaczy na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację ciągów komunikacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną na terenie szpitala w Konstancinie-Jeziornie, a kolejne 136 tys. zł na dokumentację projektowo-kosztorysową dotyczącą modernizacji oddziału chorób wewnętrznych w szpitalu w Pruszkowie.

>>>ZOBACZ TEŻ: Białystok: BCO będzie miało najnowocześniejszą stację planowania leczenia

Ponad 45 tys. zł otrzyma Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego dróg.

Z kolei Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu otrzymane wsparcie – ponad 518 tys. zł – przeznaczy na zakup systemu elektronicznego obiegu dokumentów i sprzętu komputerowego.

Na zakup sprzętu medycznego oraz wykonanie wielobranżowej koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby budowy nowego budynku SOR, Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu otrzyma ponad 2,4 mln zł. Dzięki tym środkom możliwy będzie: zakup sprzętu specjalistycznego na potrzeby m.in. oddziału ginekologiczno-położniczego, bloku operacyjnego, oddziałów: klinicznego, pulmonologii i onkologii pulmonologicznej, wewnętrznego, kardiologii, SOR, reumatologii, chirurgii urazowo-ortopedycznej, poradni okulistycznej, intensywnej terapii, a także zakładów patomorfologii i endoskopii. Będą to m.in. łóżka porodowe, kardiomonitory, lampy zabiegowe, laparoskopy, respiratory, aparaty USG i RTG, defibrylatory, EKG, stół operacyjny – ponad 2,3 mln zł; przygotowanie wielobranżowej koncepcji pod budowę nowego budynku SOR – 77 tys. zł w 2019 r. i dokumentacji projektowo-kosztorysowej – 617 tys. zł w 2020 r. Nowy obiekt ma powstać po zachodniej stronie istniejącego budynku i będzie połączony z budynkiem głównym nadziemnym łącznikiem.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce otrzyma w sumie blisko 2,5 mln zł na zakup sprzętu medycznego oraz adaptacje pomieszczeń na potrzeby oddziału chirurgii naczyniowej. Placówka środki przeznaczy m.in. na zakup sprzętu medycznego dla oddziału urologicznego z tymczasowym wykorzystaniem na bloku operacyjnym w postaci: ureterorenoskopów, resektorów, zestawów do litotrypsji endourologicznej metodą balistyczną i ultradźwiękową wraz z wózkiem, lasera holmowego, fotela do badań i zabiegów urologicznych, toru wizyjnego z wózkiem. Poza oddziałem nowy sprzęt trafi także do poradni urologicznej. Będą to fotel urologiczny, lampa zabiegowa wolnostojąca, wózek anestezjologiczny wraz z wyposażeniem, podgrzewacz soli fizjologicznej, a także tor wizyjny wraz z wózkiem i cystoskopy – ponad 2 mln zł; zakup sprzętu do dekontaminacji pomieszczeń metodą VHP (usuwanie i dezaktywacja szkodliwych mikroorganizmów) – jest to sprzęt mobilny, który może być wykorzystywany do dekontaminacji wszystkich pomieszczeń szpitalnych, w tym również sal operacyjnych oraz oddziału intensywnej terapii, wraz z całym wyposażeniem – 365 tys. zł; adaptację pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla oddziału chirurgii naczyniowej – etap I wykonanie dokumentacji – na cele oddziału zaadaptowane zostaną nieużytkowane obecnie pomieszczenia w bloku A. Zostanie wydzielona sala hybrydowa wraz z pomieszczeniami pomocniczymi. Na oddziale docelowo znajdzie się 20 łóżek. Wartość inwestycji szacowana wraz z zakupem wyposażenia szacowana jest na 14,5 mln zł.

Zespolony Szpital Wojewódzki w Płocku otrzyma blisko 1,8 mln zł. Placówka przeznaczy w tym roku 99 tys. zł na wymianę dźwigu towarowego służącego do transportu produktów i artykułów spożywczych w budynku Kuchni Głównej. Kolejne 98 tys. zł w 2019 r. oraz blisko 1,6 mln zł w 2020 r. to wkład własny do realizowanego w ramach RPO WM projektu – budowa systemu kogeneracyjnego. Wartość całkowita inwestycji to ponad 5 mln zł.

>>>ZOBACZ TEŻ: Okręgowa Izba Lekarska w Warszawie ogłosiła Narodowy Kryzys Zdrowia

Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma ponad 2,2 mln zł na zakup sprzętu medycznego, wykonanie dokumentacji projektowej na modernizacje poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej oraz wkład własny do projektu unijnego. Dzięki funduszom możliwe będą: zakup aparatury medycznej m.in. echokardiografów 3D, kardiomonitorów, zestawu do endoskopowych operacji zatok, lasera okulistycznego, aparatu USG i KTG, toru wizyjnego, aparatu RTG z ramieniem C, łóżka porodowego z wyposażeniem, respiratora, aparatu KTG2 mln zł;przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pomieszczeń poradni specjalistycznych i podstawowej opieki zdrowotnej – 170 tys. zł na 2019 r. i 148 tys. zł na 2020 r.; zwiększenie efektywności energetycznej budynków szpitala – wartość całego zadania to 6,9 mln zł, z czego 101 tys. zł szpital otrzyma w tym roku, a kolejne 2 mln zł w 2020 na wkład własny.

Ponad 1,4 mln zł otrzyma Krajowy Ośrodek Mieszkalno-Rehabilitacyjny dla Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Placówka zakupi nowoczesne urządzenia G-EO System EVOLUTION. Będzie ono wykorzystywane w rehabilitacji chodu. Urządzenie to może stymulować dowolne kombinacje ćwiczeń pomagających przywrócić zdolności schodzenia i wchodzenia po schodach.

Radni zadecydowali także o przyznaniu blisko 30 tys. zł Szpitalowi Mazowieckiemu w Garwolinie na modernizacje pomieszczeń przeznaczonych na archiwum zakładowe (projekt).

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie