Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie opublikował informacje o innowacyjnych zabiegach kardiologii interwencyjnej, które wykonano w 2014 r. Jak zauważano Instytut Kardiologii jest najbardziej doświadczonym ośrodkiem w Polsce w wykonywaniu zabiegów przezcewnikowego (niechirurgicznego) wszczepiania zastawek serca, w 2014 roku implantowano w ten sposób 51 zastawek aortalnych (tzw. zabiegi TAVI).

W dniu 9 października 2014 przeprowadzono także pierwszy na świecie zabieg przecewnikowej, jednoczasowej implantacji dwóch zastawek serca u 39-letniego pacjenta z ciasnym zwężeniem zastawki aortalnej i mitralnej (dwudzielnej). Od roku 2009 w Instytucie Kardiologii wykonano 234 zabiegów TAVI.

U 6 pacjentów wykonano zabiegi przezskórnego leczenia niedomykalności zastawki mitralnej z zastosowaniem systemu MitraClip.

Skuteczny zabieg przezskórnego zamknięcia uszka lewego przedsionka wykonano u 36 pacjentów z wysokim ryzykiem udaru mózgu związanego z migotaniem przedsionków. Przezskórne zamknięcie uszka lewego przedsionka, podobnie jak przewlekłe leczenie przeciwzakrzepowe, redukuje ryzyko udarów mózgu i zatorowości obwodowej.


Więcej: www.ikard.pl