W Lublinie odbyła się w czwartek (17 stycznia) czwarta konferencja z cyklu debaty "Wspólnie dla Zdrowia", zainaugurowanej przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

"Za nami trzy konferencje, przed nami trzy kolejne, jesteśmy w środku debaty. Temat kadr jest kluczowy dla systemu ochrony zdrowia - mówil Tomasz Hryniewiecki z Instytutu Kardiologii w Warszawie otwierając konferencję, która stanowi kulminację dyskusji przebiegających w grupach roboczych. Dyskusja będzie trwała na kolejnych spotkaniach, a jej efektem będzie raport, który przedstawimy w czerwicu ministrowi zdrowia" - dodał.

"Kadry to temat, który rozgrzewa wszystkich z różnych powodów. Pacjent, gdy leży przed nami na stole operacyjnym, jest odarty z ubrań, ale też w jakimś sensie z godności. Wokół tego pacjenta skupiają się wszyscy. W ostatnich dniach ktoś z mediów zapytał mnie o to, kiedy pacjent wreszcie znajdzie w centrum uwagi systemu. Powiedziałem wówczas, że jest to krzywdzące dla wielu pracowników medycznych poświęcających swój czas, a niekiedy również własne zdrowie, właśnie dlatego, że pacjent jest w centrum ich uwagi.Pewnych działań nie da się jednak skodyfikować w żadnej ustawie czy rozporządzeniu. Takimi rzeczami są choćby elementarna przyzwoitość i życzliwość" - mówi minister Łukasz Szumowski w swoim wystąpieniu.

Prof. Łukasz Szumowski podkreślił, że pacjent wymaga troski i życzliwości, ale tego także wymaga personel medyczny. "Życzliwość musi być ze strony wszystich, zarówno personeu, jak i pacjentów. Dziękując ostatnio zepołowi medycznemu z Gdanska podkreśliłem, ze pacjent nie jest elementem relacji korporacyjnej - relacji z korporacją lekarzy czy pielęgniarską. Wszyscy oni muszą współgrać dla dobra pacjenta i tego właśnie dotyczy ta debata" - podkreślił.

Minister zdrowia zaznaczył także, że kiedy nakłady na zdrowie są większe, stopień frustracji personelu jest mniejszy, ale konieczne jest zmiejszanie stopnia obciążenia poszczególnych grup zawodowych. Tego dotyczą m.in. takie zmiany jak wprowadzenie e-recepty czy wypisywanie recept przez pielęgniarki.
"Są to działania, których pacjenci nie widzą, ale one się dzieją - dodał prof. Szumowski. Dodał, że musimy się także zmierzyć z rozczłonowaniem sektora, który działa na recz pacjenta. "Korporacyjność nie może się utrzymać. Potrzebna jest koncepcja jak systemowo rozwiązać ten problem, aby wszystkie grupy zawodowe działały wspólnie".

Od 2014 mamy podwojoną liczbę miejsc na studiach, coraz więcej jest pielęgniarek, ale jednak potrzebne są dalsze działania w tym zakresie. Szef resortu zdrowia podkreśllił także, żę trzeba zadbać również o kształcenie ustawiczne. "Dotąd było to kompleksowo rozwiązane u lekarzy i pielęgniarek, w pozostałych zawodach zostało przerzucone na barki pracowników, którzy musieli się dokształcać za własne pieniądze, poświęcając swoj prywatny czas. Potrzebne jest też kształcenie społeczeństwa, które nie powinno kwestionować naukowych dowodów i metod leczeia poprzez szukanie metod alternatywnych, nieudowodnionych naukowo" - zaznaczył.

W trakcie konferencji zostały przedstawione wyniki prac zespołów eksperckich, które dyskutowały nad zagadnieniami dotyczącymi kształcenia przed- i podyplomowego, nowych zawodów w medycynie oraz wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Eksperci starali się odpowiedzieć na pytanie – w jaki sposób najlepiej wykorzystać posiadane zasoby kadrowe, aby opieka zdrowotna była jak najbardziej efektywna i skuteczna i aby poprawić dostęp do świadczeń. Wypracowane propozycje rozwiązań mówią między innymi o zmianie kompetencji personelu, w celu lepszego ich wykorzystania czy o zmianach w kształceniu.

Źródło: Ministerstwo Zdrowia