Od 3 października 2016 r. Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina pacjentom o zbliżającej się wizycie u lekarza specjalisty, wysyłając im SMS. W wiadomości znajduje się numer telefonu do przychodni, aby ułatwić pacjentowi, który nie może stawić się u lekarza, odwołanie wizyty.

Przypomnienie SMS-em dotyczy czterech specjalistycznych poradni - onkologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej oraz endokrynologicznej.

Z danych Lubelskiego OW NFZ wynika, że tylko w I półroczu 2016 r. w poradni onkologicznej na zarejestrowanych 1 091 pacjentów nie przyszło 184 (17 proc.), w poradni kardiologicznej na zarejestrowanych 13 798 osób nie stawiło się w wyznaczonym terminie 1 911 pacjentów (14 proc.), w poradni ortopedycznej na zarejestrowanych 22 554 pacjentów nie przyszło 3 129 osób (14 proc.), a w poradni endokrynologicznej na wizytę nie zgłosiło się 854 (14 proc.) z 6 103 zarejestrowanych osób.


Źródło: Lubelski OW NFZ