Od 1 października 2016 r. Lubuski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uruchomił pilotażową usługę polegającą na wysyłaniu do pacjentów wiadomości SMS przypominającej o terminie wizyty w poradni.

W ramach pilotażu SMS-y są wysyłane do pacjentów oczekujących na wizytę w 92 poradniach specjalistycznych wykonujących świadczenia w ramach umowy z lubuskim oddziałem NFZ. Dotyczy to 14 poradni onkologicznych, 30 ortopedycznych i traumatologii narządu ruchu, 18 endokrynologicznych i 30 kardiologicznych w całym województwie.

Treść wiadomości zawiera m.in. numer, pod który należy telefonować, jeśli pacjent będzie chciał odwołać lub przełożyć wizytę. Dzięki temu dodatkowe wolne terminy mają zostać zaproponowane kolejnym pacjentom.

Według analizy lubuskiego NFZ w ciągu ostatnich trzech miesięcy do poradni objętych pilotażowym projektem zapisanych było 13 898 pacjentów, z których na wizytę nie przyszło 1 890. Wynika z tego, że wizyt nie odwołuje około 14 proc. pacjentów. Jeżeli ten trend się utrzyma, w skali roku może to dotyczyć ponad 7,5 tys. wizyt.


Źródło: Lubuski OW NFZ