W związku z informacjami dotyczącymi zanieczyszczenia metforminy, substancji czynnej używanej do produkcji leków przeciwko cukrzycy, w Ministerstwie Zdrowia odbyło się specjalne spotkanie w tej sprawie. Resort informuje, że pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę.

O tym, że przyjmowana przez chorych na cukrzycę metformina może zawierać N-nitrozodimetyloamine (NDMA) - toksyczny związek chemiczny, bardzo niebezpieczny dla wątroby, który ma też działanie rakotwórcze, pierwszy poinformował we wtorek (3 grudnia) ”Dziennik Gazeta Prawna".

W środę (4 grudnia) Minister zdrowia Łukasz Szumowski zorganizował w tej sprawie pilne spotkanie z udziałem:

  • Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Grzegorza Cessaka;
  • Głównego Inspektora Farmaceutycznego, Pawła Piotrowskiego;
  • Głównego Inspektora Sanitarnego, prof. Jarosława Pinkasa;
  • Dyrektora Narodowego Instytutu Leków, Anny Kowalczuk;
  • Wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej, Michała Byliniaka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie chorób wewnętrznych, prof. Jacka Różańskiego;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii prof. Jarosława Kaźmierczaka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii prof. Andrzeja Lewińskiego;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, prof. Krzysztofa Strojka;
  • konsultanta krajowego w dziedzinie położnictwa i ginekologii prof. Krzysztofa Czajkowskiego.

- Mieliśmy spotkanie w szerokim gronie, z konsultantami krajowymi. Wnioski, które wynikają ze spotkania, w oparciu również o informacje z pracy podległych nam instytucji i instytucji europejskich są takie, że powinniśmy w tej chwili mówić nie o zanieczyszczeniu tylko o rozpoznaniu substancji, która jest prawdopodobnie ubocznym skutkiem syntezy - przekazał Łukasz Szumowski na konferencji prasowej. - To nie jest tak, że coś się stało nagle w trakcie produkcji tego leku, ale dzięki temu, że te analizy są coraz dokładniejsze, zostały wykryte te substancje w naturalnym procesie tejże produkcji. I to śladowe ilości. Prawdopodobnie te substancje w tym leku w czasie produkcji występowały zawsze czy od długiego czasu - dodał Minister Zdrowia.

Po spotkaniu, na stronie internetowej resortu zdrowia, opublikowano kumunikat, w którym poinformowano, że w zgodnej opinii ekspertów pacjenci nie powinni rezygnować z przyjmowania leków zawierających metforminę.

Ministerstwo poifnormowało, że w przypadku uzyskania potwierdzonych informacji o zanieczyszczeniach występujących w konkretnych partiach leków Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie wyda decyzję o wycofaniu ich z obrotu. Jest to standardowa procedura, która jest każdorazowo wdrażana w takich sytuacjach. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów przekazywanie tych informacji do aptek odbędzie się w ścisłej współpracy z Naczelną Izbą Aptekarską.

Informacje o możliwym niepożądanym działaniu produktów leczniczych nie zostały oficjalnie potwierdzone przez Europejską Agencję Leków (EMA), a do Ministerstwa Zdrowia nie zostały przekazane jakiekolwiek wytyczne EMA o wycofaniu leków ze sprzedaży ani o konieczności zaprzestania ich przyjmowania.

Fot.: Ministrstwo Zdrowia