Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-06-14 01:46:54

Tagi: Najwyższa Izba Kontroli

NIK: Czy inwestycje w zdrowiu wyjdą nam na zdrowie?
10:46 04 CZE 20240

NIK: Czy inwestycje w zdrowiu wyjdą nam na zdrowie?

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, system oceny inwestycji w ochronie zdrowia nie zapewniał wydatkowania pieniędzy publicznych w sposób gospodarny ani zgodny z potrzebami zdrowotnymi obywateli. Organy opiniujące nie miały wiedzy na temat stanu realizacji i efektów inwestycji. Większość przedsięwzięć...

10:17 13 MAJ 20240

NIK: Darmowe leczenie bólu zęba może przyprawić o ból... głowy

Każda osoba opłacająca składkę zdrowotną w Polsce ma prawo do bezpłatnej opieki stomatologicznej w ramach NFZ, jednak jak pokazała kontrola przeprowadzona przez NIK, w przypadku niektórych zabiegów to tylko teoria. W latach 2021-2023 (I kwartał) we wszystkich województwach były rejony, których...

10:15 26 LUT 20240

Jak jesteśmy przygotowani do opieki nad osobami starszymi z chorobami demencyjnymi? [WIDEO]

W piątek, 23 lutego w siedzibie Najwyższej Izby Kontroli w Warszawie odbył się panel ekspertów poświęcony opiece nad osobami starszymi z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz wsparciu ich opiekunów. Źródło: NIK

10:40 21 SIE 20230

NIK o zasobach kadry medycznej w systemie ochrony zdrowia

Zbyt duże braki wśród kadry medycznej nie zaspokajały potrzeb podmiotów leczniczych i pacjentów. Najwyższa Izba Kontroli oceniła, że Minister Zdrowia działał doraźnie i nie zapewnił właściwego planowania i rozwoju kadr medycznych. Nie było długookresowej strategii określającej m.in. liczbę...

13:23 21 STY 20220

NIK: Suplementy diety bez właściwego nadzoru

Nawet przez kilka lat, nieświadomi zagrożenia nabywcy, mogli kupować niebezpieczne dla zdrowia suplementy diety. Kontrola NIK pokazała, że system nadzoru nad wprowadzaniem takich produktów na rynek nie zapewnił konsumentom właściwej ochrony. W latach 2017-2020 w Głównym Inspektoracie Sanitarnym...

13:26 08 LIP 20210

27% wszystkich pielęgniarek i położnych jest w wieku emerytalnym. NIK powołuje Zespół Analizy Ryzyka

7 lipca 2021 r. przedstawicielki Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych spotkały się z prezesem Najwyższej Izby Kontroli, Marianem Banasiem. NIK jest jedyną instytucją, która zareagowała na niepokojące informacje dotyczące...

10:25 08 CZE 20210

NIK o rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej

Rehabilitacja lecznicza, prowadzona przez ZUS w ramach prewencji rentowej, może być skutecznym narzędziem umożliwiającym powrót na rynek pracy lub utrzymanie się na nim, pod warunkiem skutecznego i właściwego jej wdrożenia. Niestety pacjenci zbyt długo czekają na rozpoczęcie rehabilitacji, co...

12:04 03 MAR 20210

NIK o funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, nie stworzono warunków do sprawnego funkcjonowania Państwowego Ratownictwa Medycznego. Pomimo reorganizacji systemu i większych nakładów na jego działanie, nie wyeliminowano istniejących od lat problemów: braku lekarzy medycyny ratunkowej, obciążenia SOR-ów...

11:58 09 LUT 20210

NIK o opiece nad pacjentkami w przypadku poronień i martwych urodzeń

W skontrolowanych przez NIK szpitalach pacjentkom, które poroniły, urodziły martwe dziecko lub których dziecko zmarło tuż po porodzie, nie zapewniono prawidłowej i wystarczającej opieki. Winna jest wadliwa organizacja procesu udzielania świadczeń oraz nieprzestrzeganie obowiązujących uregulowań, w...

09:45 17 WRZ 20209

NIK o trudnej sytuacji w psychiatrii dziecięcej

System lecznictwa psychiatrycznego dzieci i młodzieży wymaga zmian, bowiem nie zapewnia kompleksowej oraz powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej w tej dziedzinie. Problemem jest nierównomierne, w skali kraju, rozmieszczenie kadry lekarskiej, szpitalnych oddziałów psychiatrycznych i poradni dla...