Osoby, u których doszło do pogorszenia się sprawności intelektualnej, mają wyższe ryzyko udaru mózgu niż ludzie z dobrze zachowanymi funkcjami poznawczymi – wykazało badanie, które publikuje pismo Canadian Medical Association Journal (CMAJ).

Dotychczas powszechnie znany był fakt, że udar mózgu często powoduje pogorszenie sprawności intelektualnej, podkreślają autorzy pracy.

„Zakładając przewidywany znaczny wzrost liczby starszych osób na świecie, rozpowszechnienie zaburzeń poznawczych i udaru mózgu będzie gwałtownie rosło w następnych dekadach, zwłaszcza w bogatych krajach” - komentuje współautor analizy dr Bruce Ovbiagele z Medical University of South Carolina w Charleston. Jak przypomina, obydwie te dolegliwości są głównymi przyczynami niepełnosprawności ludzi. Udar mózgu jest dodatkowo uważany za trzecią przyczynę zgonów osób po 40. roku życia.

Naukowcy amerykańscy z Medical University of South Carolina w Charleston i z University of California w Los Angeles, razem z badaczami z Tajwanu i Południowej Korei przeanalizowali dane zebrane w 18 badaniach, którymi objęto niemal 122 tys. z osób. U blisko 8 tys. z nich wystąpił udar mózgu. Badania zostały przeprowadzone głównie w Europie i Ameryce Północnej.

Okazało się, że osoby, u których stwierdzono obniżoną sprawność intelektualną, miały o 39 proc. wyższe ryzyko wystąpienia udaru mózgu w przyszłości, w porównaniu z osobami bez pogorszenia funkcji poznawczych. Gdy do analizy włączono tylko te badania, w których posłużono się ogólnie przyjętą definicją zaburzenia funkcji poznawczych, ryzyko udaru było wyższe o 64 proc.

Wyższe ryzyko dotyczyło zwłaszcza udaru niedokrwiennego – wzrost ryzyka o 65 proc. oraz udaru zakończonego zgonem – o 68 proc.

Na podstawie tych wyników autorzy pracy oceniają, że pogorszenie sprawności intelektualnej powinno być uznane za wczesny objaw niedokrwienia mózgu.

Jak przypominają, zaobserwowany związek można tłumaczyć tym, że zarówno zaburzenia poznawcze, jak i udar mózgu mają wspólne przyczyny, takie jak zablokowanie tętnic mózgowych (przez zakrzep czy zator), ich zwężenie w wyniku miażdżycy, stan zapalny i inne. Odpowiednio wczesne leczenie tych problemów może być zatem potencjalnym sposobem prewencji udarów mózgu oraz dalszego spadku sprawności intelektualnej.Źródło: www.nauka.pap.pl