Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-05-18 01:48:01

Prawo medyczne

Recepta transgraniczna
12:44 28 KWI 20141

Recepta transgraniczna

Komisja Europejska w celu zapewnienia pacjentom w całej Unii Europejskiej prawa do otrzymania leku posiadającego status Rx zaproponowała wprowadzenie jednolitego systemu wystawiania recept lekarskich. System taki ma gwarantować prawidłowe rozpoznanie i realizację recepty lekarskiej wystawionej w...

10:20 25 KWI 20141

Monitorowanie działań niepożądanych leku

Wyniki badań klinicznych przed rejestracją leku nie są obecnie w stanie dostarczyć pełnych informacji na temat bezpieczeństwa substancji czynnej. Choć, iż ulotka takiego produktu z reguły zawiera obszerną listę działań niepożądanych o różnym stopniu nasilenia, a sama procedura jego rejestracji jest...

14:15 22 KWI 20140

Wskazania pozarejestracyjne a uprawnienia dodatkowe

Złożone przepisy dotyczące refundacji leków i zasad wypisywania recept lekarskich, wyłoniły nową, problematyczną kwestię, która w ostatnim czasie budzi wiele dyskusji w środowisku lekarzy i farmaceutów. Mowa o prawidłowym oznaczeniu  odpłatności za leki ordynowane poza wskazaniami ujętymi w...

10:04 25 KWI 20140

Przepisywanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi

Wszystkie produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie danego kraju, niezależnie od tego, czy podlegają refundacji czy przepisywane są pełnopłatnie, posiadają własną rejestrację, w ramach której precyzyjnie określono zakres wskazań do stosowania u pacjentów. Ni mniej, ni więcej oznacza to, iż...

10:25 25 KWI 20140

Import docelowy leków

Jeżeli chory wymaga natychmiastowego zastosowania leku, który nie został zarejestrowany i dopuszczony do obrotu w Polsce, wówczas może skorzystać z tzw. procedury importu docelowego, czyli przywozu na rzecz konkretnego pacjenta określonego preparatu z zagranicy po uzyskaniu zgody właściwych...

10:21 25 KWI 20140

Kontrola wystawiania recept przez lekarza

W pierwszym kwartale bieżącego roku roku wojewódzkie oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia przeprowadziły w całym kraju 38 kontroli ordynacji lekarskiej. Jak wynika z raportu przedstawionego przez NFZ, 6 z nich objęło dokumenty specjalistów udzielających świadczenia w oparciu o umowy na indywidualne...