Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2021-11-27 02:00:59

Recepta lekarska - informacje ogólne

Informacje dodatkowe o przepisywaniu recept
08:03 20 PAŹ 20141

Informacje dodatkowe o przepisywaniu recept

Poza danymi dotyczącymi przepisanych leków można dodatkowo nanieść także inne informacje.

08:10 20 PAŹ 20140

Wystawianie recept: zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło publikację tzw. pakietu antykolejkowego, w skład którego wchodzi 7 projektów nowelizacji ustaw i rozporządzeń, których zadaniem jest ustabilizowanie sytuacji pacjentów w systemie ochrony zdrowia i poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych. Pierwsza zmiana zaszła w...

11:28 10 LIP 20140

Jak przepisać "nową" receptę na leki refundowane wg nowego rozporządzenia

Używanie nowego wzoru recept jest od obowiązkowe dn. 1 stycznia 2013 roku.

10:44 10 LIP 20140

Nowa recepta - podsumowanie zmian z punktu widzenia farmaceutów

Kolejna modyfikacja rozporządzenia w sprawie recept lekarskich, która weszła w życie 30 grudnia 2012 r. niesie za sobą wiele istotnych zmian, nie tylko w odniesieniu do lekarzy, ale także z punktu widzenia całego środowiska aptekarskiego.

09:24 11 LIP 20141

Zasady określania odpłatności za lek

Najistotniejszą zmianą jaką wprowadza podpisane 8 marca 2011 r. nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich jest uproszczenie wpisywania przez osobę uprawnioną poziomów odpłatności, a także znaczne rozszerzenie katalogu błędów upoważniających aptekę do zrealizowania...