Według badań przeprowadzonych przez naukowców z Vanderbilt University Medical Center (VUMC), każdy tydzień spożywania alkoholu przez kobietę w ciągu pierwszych pięciu do dziesięciu tygodni ciąży wiąże się ze wzrostem ryzyka poronienia o 8%.

Odkrycia opublikowane w American Journal of Obstetrics and Gynecology dotyczą czasu, ilości i rodzaju spożywania alkoholu w czasie ciąży oraz tego, jak te czynniki wpływają na ryzyko poronienia przed 20. tygodniem ciąży.

Wpływ spożywania alkoholu wzrasta do dziewiątego tygodnia ciąży, a ryzyko wzrasta niezależnie od tego, czy kobieta zgłosiła, że wypija mniej niż jeden drink, czy więcej niż cztery drinki tygodniowo. Ryzyko jest również niezależne od rodzaju spożywanego alkoholu i od tego, czy kobieta miała epizody upijania się.

Chociaż większość kobiet zmienia spożycie alkoholu po pozytywnym wyniku testu ciążowego, spożywanie alkoholu przed rozpoznaniem ciąży jest powszechne zarówno wśród kobiet z planowaną, jak i niezamierzoną ciążą. Połowa z 5353 kobiet objętych analizą przyznała się do spożywania alkoholu w okresie od poczęcia oraz w pierwszych tygodniach ciąży.

Mediana wieku ciążowego w przypadku zaprzestania spożywania alkoholu wynosiła 29 dni. Chociaż 41% kobiet, które zmieniły sposób użycia, zrobiło to w ciągu trzech dni od pozytywnego wyniku testu ciążowego, kobiety, które zaprzestały spożywania w pobliżu nieudanej miesiączki, miały o 37% większe ryzyko poronienia w porównaniu z kobietami, które nie piły alkoholu.

„Powstrzymywanie się od alkoholu w okresie poczęcia lub w czasie ciąży było od dawna zalecane z wielu powodów, w tym zapobiegania zespołowi alkoholowemu płodu. Niemniej jednak, umiarkowany poziom spożycia jest często postrzegany jako bezpieczny” - powiedziała dr n. Med. Katherine Hartmann, wiceprezes ds. Integracja Badań w VUMC i główny badacz dla kohorty Right from the Start, z której uczestnicy zostali zapisani do badania.

„Z tego powodu nasze odkrycia są alarmujące. Poziomy stosowania, które kobiety i niektórzy opiekunowie mogą uważać za odpowiedzialne, są szkodliwe i żadna ilość nie może być sugerowana jako bezpieczna w przypadku utraty ciąży”.

Zdaniem naukowców jedna na sześć rozpoznanych ciąż kończy się poronieniem, co wiąże się z dużymi kosztami emocjonalnymi i pozostawia bez odpowiedzi pytania o przyczynę poronienia.

Z biologicznego punktu widzenia niewiele wiadomo na temat tego, jak alkohol szkodzi we wczesnej ciąży, ale może zwiększać ryzyko poronienia poprzez modyfikację wzorców hormonalnych, zmianę jakości implantacji, zwiększenie stresu oksydacyjnego lub upośledzenie kluczowych szlaków.

Ponieważ spożywanie alkoholu występuje najczęściej w pierwszych tygodniach - kiedy zarodek rozwija się najszybciej i wyznacza wzorzec rozwoju narządów - zrozumienie, w jaki sposób czas wiąże się z ryzykiem jest niezwykle istotne.

Ryzyko nie osiągnęło szczytu we wzorcach związanych ze spożywaniem alkoholu w określonych fazach rozwoju embrionalnego i nie było dowodów, że skumulowana „dawka” alkoholu przyczyniła się do poziomu ryzyka.

Do badania rekrutowano kobiety planujące ciążę lub we wczesnym okresie ciąży z ośmiu obszarów metropolitalnych w Tennessee, Północnej Karolinie i Teksasie. Uczestnicy zostali przesłuchani w pierwszym trymestrze na temat ich spożywania alkoholu w czteromiesięcznym oknie.

„Łącząc fakty, że kohorta jest duża i pochodzi z różnych społeczności oraz przechwytująć dane we wczesnym okresie ciąży i stosując bardziej zaawansowane techniki analityczne niż we wcześniejszych badaniach, jesteśmy przekonani, że zgłosiliśmy ważne obawy” - powiedział dr n. Med. Alex Sundermann, pierwszy autor badania i niedawny absolwent programu szkoleniowego Vanderbilt Medical Scientist.

Aby uniknąć zwiększonego ryzyka poronienia, naukowcy podkreślają znaczenie stosowania domowych testów ciążowych, które mogą wiarygodnie wykryć ciążę przed spóźnioną miesiączką, oraz zaprzestania spożywania alkoholu podczas planowania ciąży lub gdy ciąża jest możliwa.

Źródło: sciencedaily.com