Naukowcy z University of California w Riverside badali związek między spożywaniem alkoholu przez rodziców - przed poczęciem w przypadku ojców i podczas ciąży w przypadku matek, a rozwojem potomstwa.

W artykule opublikowanym w Alcoholism: Clinical and Experimental Research naukowcy donoszą, że gdy samce myszy narażone na alkohol były w związku z samicami, którym nie podawano alkoholu, potomstwo wykazywało znaczne deficyty w rozwoju mózgu. W szczególności, kora nowa, najbardziej złożona część mózgu ssaków odpowiedzialna za złożoną funkcję poznawczą i behawioralną, miała pewne deficyty w których nieprawidłowa ekspresja genów doprowadziła do błędnego tworzenia się połączeń. Chociaż ani te myszy, ani ich matki nigdy nie były narażone na alkohol, ich mózgi wykazywały zmiany zgodne z mysim spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD).

„Naukowcy od lat wiedzieli o niebezpieczeństwach związanych z piciem alkoholu przez matkę podczas ciąży. Bezpieczeństwo picia alkoholu przez ojca podczas próby poczęcia nie było zbyt często brane pod uwagę” - powiedziała Kelly Huffman, profesor psychologii, który prowadził badanie i którego laboratorium stworzyło mysi model z FASD. „Nasze badania pokazują, że kontakt ojca z alkoholem przed poczęciem może mieć szkodliwy wpływ na mózg dziecka i rozwój zachowań”.

W drugim artykule, opublikowanym w Neuropharmacology , zespół Huffmana donosi, że gdy samice myszy otrzymywały cholinę, niezbędny składnik odżywczy wraz z alkoholem podczas ciąży, negatywne skutki związane z prenatalną ekspozycją na alkohol, takie jak mniejsza masa ciała, masa mózgu i nieprawidłowości w anatomii kory nowej zmniejszyły się u potomstwa. Sugeruje to, że suplementacja choliny może zapobiec niekorzystnym skutkom związanym z prenatalną ekspozycją na alkohol.

„Nasza praca pokazuje, że prenatalna suplementacja choliny, gdy jest podawana w czasie prenatalnej ekspozycji na alkohol, redukuje stopień nieprawidłowego rozwóju mózgu i zachowania u potomstwa” - powiedział Huffman.

W pierwszym badaniu samce myszy spożywały alkohol przez około dwa-trzy tygodnie przed momentem zapłodnienia, samic, które nie stosowały alkoholu. Zespół Huffmana stwierdził, że ta ekspozycja ojca na alkohol wpłynęła na zmianę ekspresji genów i połączeń występujących w korze nowej u potomstwa. Ponadto wykazywało ono także nietypowe cechy, takie jak zwiększony niepokój lub nadpobudliwość oraz zmniejszona funkcja motoryczna, co jest zgodne z niektórymi udokumentowanymi wzorcami zachowań dzieci urodzonych przez ojców z problemem alkoholowym.

„Ojcowie, którzy systematycznie spożywają umiarkowane do dużych ilości alkoholu przed poczęciem, mogą negatywnie wpływać na rozwój potomstwa z powodu uszkodzenia plemników” - powiedział Huffman. „W naszym poprzednim badaniu opisaliśmy, w jaki sposób komórki rozrodcze pochodzące od ojca może przenosić dziedziczne zmiany przez wiele pokoleń po jednorazowej prenatalnej ekspozycji na alkohol. Najwyraźniej styl życia ojca przed poczęciem ma kluczowe znaczenie dla zdrowego rozwoju potomstwa”.

Ponadto zespół stwierdził, że potomstwo płci męskiej na ogół wydaje się być bardziej niekorzystnie narażone niż potomstwo płci żeńskiej przez ojcowską ekspozycję na alkohol pod względem zwiększonej nadpobudliwości, upośledzonej koordynacji i upośledzonych zdolności uczenia się.

Badanie jest pierwszym, które ocenia wpływ przedpoczęciowego, ojcowskiego narażenia na alkohol na ogólny rozwój anatomiczny kory nowej, w tym na wzorce genetyczne i rozwój obszarów, w połączeniu z obszernymi analizami behawioralnymi u chorego potomstwa. Zespół Huffmana planuje rozszerzyć badania na myszach, aby zbadać, czy skutki spożycia alkoholu przez ojców na potomstwo są przenoszone na kolejne pokolenia.

W zależności od wieku matki, do 18% kobiet w ciąży w Stanach Zjednoczonych zgłasza spożywanie alkoholu podczas ciąży. Ciążowa lub prenatalna ekspozycja na alkohol może przyczyniać się do problemów zdrowotnych występujących u potomstwa. U myszy prenatalna ekspozycja na alkohol w wyniku picia przez matkę powoduje poważne nieprawidłowości rozwojowe, w tym zmniejszenie masy ciała, masy mózgu i jego wielkości. Narażenie na ekspozycję na alkohol powoduje również głębokie nieprawidłowości w modelowaniu kory nowej niemowlęcia.

W drugim badaniu zespół Huffmana wystawił ciężarne myszy na alkohol w stężeniu 25 procent, zwykle stosowaną dawkę w modelu FASD, a także około 640 miligramów na litr suplementu- chlorku choliny przez całą ciążę. Celem jej zespołu było przetestowanie potencjalnych korzystnych efektów suplementacji choliny na nieprawidłowy rozwój kory nowej i rozwój behawioralny wywołany prenatalną ekspozycją na alkohol.

Cholina, niezbędny składnik odżywczy, jest źródłem grupy metylowej i ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego rozwoju mózgu, ponieważ wspomnianą grupę metylową, przyłącza do DNA i wpływa na ekspresję genów. Biorąc pod uwagę wielopokoleniowe skutki spożywania alkoholu przed poczęciem odkryte przez laboratorium Huffmana, którego naukowcy wierzyli, że jednoczesne podawanie choliny z alkoholem może złagodzić szkodliwe skutki jego spożywania.

„Nasze ustalenia sugerują, że dostarczanie związków takich jak cholina, kobietom nadużywającym alkohol w czasie ciąży może skutecznie zmniejszyć zakres szkód, jakie może powodować prenatalna ekspozycja na alkohol”, powiedział Bottom, jeden z autorów badania. „Mogłoby to ewentualnie zmniejszyć wielopokoleniowe skutku stosowania alkoholu w naszym prenatalnym mysim modelu FASD”.

Źródło: medicalxpress.pl