Warszawa, dnia 07.02.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku:

Benodil 0,125 mg/ml:

- 1030718, data ważności: 03.2021

Benodil 0,25 mg/ml:

- 052818, data ważności: 03.2021
- 054817, data ważności: 07.2019
- 055817, data ważności: 10.2020
- 057617, data ważności: 11.2020
- 057917, data ważności: 12.2020

podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.

GIF