Warszawa, dnia 17.11.2023

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:

1.) Benodil (Budesonidum), 0,25 mg/ml, zawiesina do nebulizacji, opakowanie 10 ampułek po 2 ml., GTIN: 05903060614284 w zakresie następujących serii:

numer serii 054223 termin ważności 03.2026 r.,
podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A. w Starogardzie Gdańskim

2) zakazuje wprowadzania do obrotu wskazanej powyżej serii produktu leczniczego;

Pobierz komunikat jako PDF