Warszawa, dnia 20.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Bondulc (Travoprostum), 40 mcg/ml, krople do oczu, roztwór, podmiot odpowiedzialny: Actavis Group PTC ehf., Islandia.Wycofana seria - 1TR030415D, data ważności: 04.2018