Warszawa, dnia 07.02.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie leku

Budixon Neb 0,125 mg/ml:

- 1031517, data ważności: 07.2019

Budixon Neb 0,25 mg/ml:

- 058217, data ważności: 12.2019
- 050118, data ważności: 01.2020
- 053618, data ważności: 05.2020

podmiot odpowiedzialny: Adamed Pharma S.A.