Warszawa, dnia 20.12.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Flexbumin 200 g/l, (Albuminum humanum), roztwór do infuzji, 1 worek 100 ml, podmiot odpowiedzialny: Baxalta Poland Sp. z o.o. (obecnie: Shire Polska Sp. z o.o.).Wycofana seria - LBO036053, data ważności: 30.04.2017.