Warszawa, dnia 26.09.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Lakcid, proszek do sporządzania zawiesiny doustnej, min. 2 mld CFU pałeczek Lactobacillus rhamnosus, podmiot odpowiedzialny: Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A.Wycofana seria - 019616, data ważności: 03.2018