Warszawa, dnia 10.07.2020

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju 4 serii leku Octostim, 1,5 mg/ml, areozol do nosa, fiolka 2,5 ml

nr serii: P13212E; termin ważności 06.2021
nr serii: P17637F; termin ważności 12.2021
nr serii: R13271K; termin ważności 04.2022
nr serii: R17378C; termin ważności 12.2022

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Ferring GmbH, Niemcy.

Pobierz komunikat jako PDF