Warszawa, dnia 12.10.2023

Decyzja GIF

1) wycofuje z obrotu na terenie całego kraju produkt leczniczy:
Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł

numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

2) zakazuje wprowadzania do obrotu na terenie całego kraju produktu leczniczego:
Ozempic 1mg, roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu; 3 wstrzykiwacze 3 ml + 12 igieł

numer serii: MP5E511, termin ważności: 07/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690
numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1946483405690
numer serii: NP5G866, termin ważności: 12/2025 w zakresie opakowań opatrzonych numerem seryjnym (SN): 1031002838555

podmiot odpowiedzialny: Novo Nordisk A/S z siedzibą w Danii;

Pobierz komunikat jako PDF