Warszawa, dnia 01.09.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serię produktu leczniczego Prestozek Combi (test-Butylamini perindoprilum + Amlodipinum), 4 mg + 5 mg, tabletki, 30 sztuk, podmiot odpowiedzialny: Adamed Sp. z o.o.Wycofana seria:- 41601127, data ważności: 12.2018