Warszawa, dnia 17.11.2017

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie produktu leczniczego Sortis (Atorvastatinum), tabletki powlekane, podmiot odpowiedzialny: Pfizer Europe MA EEIG.

Wycofane serie:

- Sortis 20 (Atorvastatinum), numer serii: T16599, data ważności: 31.01.2020
- Sortis 80 (Atorvastatinum), numer serii: T51169, data ważności: 31.01.2020