Warszawa, dnia 09.11.2023

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju serie produktu leczniczego:

1) Temozolomide Sun (Temozolomidum), kapsułki twarde, 5 mg, opakowanie 5 kapsułek nr GTIN 05909991287948 w zakresie serii:

numer HAD3165E, termin ważności 31.07.2024;

podmiot odpowiedzialny: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V., z siedzibą w Hoofddorp,
Holandia;

2) zakazuje wprowadzania do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskazanej powyżej serii produktu leczniczego;

Pobierz komunikat jako PDF