Warszawa, dnia 06.06.2019

Główny Inspektor Farmaceutyczny wycofał z obrotu na terenie całego kraju serie leku Valzek 80 mg oraz Valzek 160 mg. Podmiotem odpowiedzialnym produktu jest Celon Pharma S.A. z siedzibą w Kiełpinie.Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Została ona podjęta w związku z podejrzeniem, że wymienione serie mogą zawierać taką ilość NDMA (N-nitrozodimetyloaminy), która przekracza dopuszczalny limit w substancji czynnej Valsartanum.Więcej informacji oraz wszystkie numery wycofanych serii można znaleźć w komunikatach GIF:.