Badania wykazały, że zdrowie emocjonalne i fizyczne kobiety podczas ciąży wpływa na rozwijający się płód. Jednak mniej wiadomo na temat wpływu przeszłych stresorów i zespołu stresu pourazowego na kobietę w ciąży.

W tym celu badacze z University of Michigan mierzyli hormon stresu kortyzolu u kobiet w ciąży od wczesnej ciąży do 6 tygodnia życia dziecka. Okazało się, że osoby z dysfunkcyjnym typem PTSD, często związane z wykorzystywaniem lub traumą w dzieciństwie mają poziom kortyzolu do 10 razy wyższy niż ich rówieśnicy.

Te toksyczne poziomy kortyzolu mogą przyczyniać się do problemów zdrowotnych w następnym pokoleniu, powiedziała Julia Seng, główny autor badania.

"Wiemy z badań dotyczących początków zdrowia i chorób wynika, że pierwsze środowisko dziecka w ciele matki ma wpływ na zdrowie w całym okresie ich życia”, tłumaczą naukowcy.

"Wyższa ekspozycja na kortyzol wysyła sygnały do płodu, aby przystosował się do stresujących warunków, aby móc przeżyć, lecz nie sprzyja zdrowiu i długowieczności. To odkrycie jest bardzo przydatne, ponieważ pomaga nam zrozumieć, które kobiety najprawdopodobniej wykazują najwyższy poziom stresu i kortyzolu podczas ciąży i po porodzie. "

Kortyzol jest nazywany hormonem stresu, ponieważ jest uwalniany w stresujących sytuacjach w ramach reakcji obronnych "uciekaj albo walcz". Stęzenie kortyzolu, który utrzymuje się na wysokim poziomie jest powiązany z poważnymi problemami zdrowotnymi, takimi jak choroby serca i wysokie ciśnienie krwi, a także może sprzyjać przyrostowi masy ciała, depresji, lękom oraz wielu innym problemom zdrowotnym. Wpływ podwyższonego poziomu kortyzolu na rozwijający się płód nie jest dobrze poznany, ale wysoki poziom kortyzolu i stresu również przyczyniają się do porodu przedwczesnego.

W badaniu 395 kobiet oczekujących na pierwsze dziecko zostało podzielonych na cztery grupy: osoby bez urazu, osoby z urazem, ale bez PTSD, osoby z klasycznym PTSD i osoby z dysfunkcyjnym PTSD.

Naukowcy mierzyli poziom kortyzolu w ślinie o różnych porach w ciągu dnia. Następnie 111 z tych kobiet oddawało próbki śliny do czasu porodu. Różnica w poziomie kortyzolu była najwyższa we wczesnej ciąży, kiedy poziom hormonu był osiem razy wyższy po południu i 10 razy wyższy w czasie snu dla grupy dysocjacyjnej niż u pozostałych kobiet.

Około 8 procent kobiet w ciąży w badaniu miało PTSD - zaburzenie, które pojawia się, gdy objawy lęku i strachu utrzymują się długo po ekspozycji na stresujące wydarzenia. Około 14 procent z tej grupy miało bardziej złożony dysocjacyjny PTSD, który był związany z wyższym poziomem kortyzolu.

"W naszej dziedzinie było tajemnicą, dlaczego kortyzol jest czasami wysoki w przypadku PTSD, a czasami nie", powiedział Seng. "Odkryliśmy, że w ciąży tylko dysocjacyjna podgrupa ma wysoki poziom kortyzolu i to daje nam więcej powodów do dalszych badań."

Naukowcy podczas badania oczekiwali, że kobiety z klasycznym PTSD będą również doświadczać podwyższonego poziomu kortyzolu. Fakt, że tak nie jest to dobra wiadomość.

"Możemy zrobić coś dobrego dla 2 na 100 kobiet w ciąży, które mają dysocjacyjny PTSD. Możemy z nimi pracować, by ciąża, opieka położnicza, poród, karmienie piersią i wczesne rodzicielstwo rzadziej wywoływały reakcje stresowe", podsumowują naukowcy. Główni autorzy Seng i Mickey Sperlich opracowali specjalny program edukacyjny dla kobiet w ciąży z traumą z dzieciństwa o nazwie "Survivor Moms 'Companion" w Michigan i w Anglii.

Źródło: sciencedaily.com