Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-06-14 01:46:54

Tagi: kontrole NIK

NIK: Czy inwestycje w zdrowiu wyjdą nam na zdrowie?
10:46 04 CZE 20240

NIK: Czy inwestycje w zdrowiu wyjdą nam na zdrowie?

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli, system oceny inwestycji w ochronie zdrowia nie zapewniał wydatkowania pieniędzy publicznych w sposób gospodarny ani zgodny z potrzebami zdrowotnymi obywateli. Organy opiniujące nie miały wiedzy na temat stanu realizacji i efektów inwestycji. Większość przedsięwzięć...

09:46 28 MAR 20240

NIK: Rządowa maskarada z maseczkami

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej. Jak ustaliła NIK, polecenie, jakie w kwietniu 2020 r. ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie spółkom Skarbu Państwa –...

15:32 04 GRU 20230

NIK: Kontrola doraźna w sprawie likwidacji Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

1 grudnia Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę doraźną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie działań związanych z likwidacją Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. „Kontrola będzie dotyczyła okresu od 9 marca 2022 roku do momentu zakończenia kontroli....

10:09 04 GRU 20230

NIK: Braki kadrowe w szpitalach przyczyną nadużyć

Prawie 60 mln zł – tyle wyniosła łączna wartość zamówień udzielonych przez skontrolowane szpitale z naruszeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz Prawa zamówień publicznych. Nieprawidłowo wydatkowane środki stanowiły ponad ¼ wartości zrealizowanych zamówień. Przeciążenie...

08:24 27 LIS 20230

NIK: Odpady medyczne poza kontrolą

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą były one magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale,...

10:12 07 LIS 20230

NIK zawiadomiła prokuraturę ws. szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach złożyła zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów. NIK poinformowała, że działania kontrolne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniły istotne fakty w zakresie działań podczas pandemii...

08:26 03 PAŹ 20230

NIK o finansach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie lubelskim

NIK pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021–2022 tylko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku. W pozostałych pięciu skontrolowanych stacjach stwierdzono istotne nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. realizacji planu...

14:08 02 PAŹ 20230

Główny Inspektor Farmaceutyczny odpowiada na wystąpienie pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli

Główny Inspektor Farmaceutyczny w czasie realizacji Narodowego Programu Szczepień, mając na uwadze przede wszystkim dobro i bezpieczeństwo pacjentów w trudnym i bezprecedensowym czasie pandemii Covid-19, sprawował skuteczny nadzór nad szczepionkami przeciwko COVID-19 - czytamy w Stanowisku GIF wobec...

21:17 12 WRZ 20230

Zarzuty NIK w sprawie szpitali tymczasowych – stanowisko MAP

Ministerstwo Aktywów Państwowych nie zgadza się z zarzutami Najwyższej Izby Kontroli w sprawie realizacji przez spółki Skarbu Państwa budowy szpitali tymczasowych. Poniżej publikujemy w całości stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych w tej sprawie: Ministerstwo Aktywów Państwowych stanowczo nie...

15:50 12 WRZ 20230

NIK: COVID-19 w Polsce – na początku był chaos

Kiedy w marcu 2020 roku wykryto w Polsce pierwszy przypadek koronawirusa SARS-CoV-2 odpowiedzialne organy i instytucje państwa, podmioty lecznicze i służby nie były przygotowane na wybuch epidemii, wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK. Mimo to władze nie ogłosiły stanu klęski żywiołowej, a...