Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-06-14 01:46:54

Tagi: NIK

NIK o problemach opieki neonatologicznej w województwie warmińsko-mazurskim
11:53 10 KWI 20240

NIK o problemach opieki neonatologicznej w województwie warmińsko-mazurskim

Najwyższa Izba Kontroli poinformowała, że braki kadrowe i problemy finansowe oddziałów neonatologicznych w skontrolowanych szpitalach województwie warmińsko-mazurskim utrudniały zapewnienie odpowiedniej opieki nad noworodkami. W latach 2022-2023 w szpitalu w Biskupcu kilkukrotnie wstrzymywano...

09:46 28 MAR 20240

NIK: Rządowa maskarada z maseczkami

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej. Jak ustaliła NIK, polecenie, jakie w kwietniu 2020 r. ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie spółkom Skarbu Państwa –...

10:19 01 MAR 20240

NIK: Profilaktyka i leczenie otyłości przerosły system

System opieki zdrowotnej nie zapewniał kompleksowej opieki osobom cierpiącym na nadwagę, otyłość czy ich powikłania. Liczba osób z otyłością oraz kwoty wydatkowane na jej leczenie systematycznie rosły: według szacunków NIK w 2022 r. w Polsce z otyłością zmagało się ponad 9 mln osób dorosłych, a...

09:05 06 GRU 20230

NIK zawiadamia prokuraturę ws. szpitala tymczasowego w Szczecinie

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie skierowała do organów ścigania zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez byłych Wojewodów Zachodniopomorskich. W wyniku czynności kontrolnych w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim stwierdzono działania mogące wypełniać...

15:32 04 GRU 20230

NIK: Kontrola doraźna w sprawie likwidacji Szpitala Tymczasowego we Wrocławiu

1 grudnia Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła kontrolę doraźną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu w zakresie działań związanych z likwidacją Szpitala Tymczasowego przy ul. Rakietowej 33 we Wrocławiu. „Kontrola będzie dotyczyła okresu od 9 marca 2022 roku do momentu zakończenia kontroli....

10:09 04 GRU 20230

NIK: Braki kadrowe w szpitalach przyczyną nadużyć

Prawie 60 mln zł – tyle wyniosła łączna wartość zamówień udzielonych przez skontrolowane szpitale z naruszeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej oraz Prawa zamówień publicznych. Nieprawidłowo wydatkowane środki stanowiły ponad ¼ wartości zrealizowanych zamówień. Przeciążenie...

08:24 27 LIS 20230

NIK: Odpady medyczne poza kontrolą

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła postępowanie w latach 2019-2022 (I kwartał) z zakaźnymi odpadami medycznymi, w tym wytworzonymi w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. W okresie objętym kontrolą były one magazynowane, odbierane i zagospodarowywane niezgodnie z przepisami. Ani szpitale,...

10:12 07 LIS 20230

NIK zawiadomiła prokuraturę ws. szpitala tymczasowego na Stadionie Narodowym

Delegatura Najwyższej Izby Kontroli w Katowicach złożyła zawiadomienie w sprawie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Prezesa Rady Ministrów. NIK poinformowała, że działania kontrolne w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ujawniły istotne fakty w zakresie działań podczas pandemii...

08:41 10 PAŹ 20230

Jak funkcjonuje system krwiodawstwa? NIK zaprasza do wypełnienia ankiety

Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę koordynowaną funkcjonującego obecnie w Polsce systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Sprawdza, czy umożliwia on bezpieczne i dostosowane do aktualnych potrzeb zaopatrzenie podmiotów leczniczych w krew i jej składniki. Postęp medycyny i możliwość...

08:26 03 PAŹ 20230

NIK o finansach powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych w województwie lubelskim

NIK pozytywnie oceniła wykonanie planu finansowego dochodów i wydatków budżetowych w latach 2021–2022 tylko w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kraśniku. W pozostałych pięciu skontrolowanych stacjach stwierdzono istotne nieprawidłowości, które dotyczyły m.in. realizacji planu...