Zapraszamy na nasz cykliczny przegląd najciekawszych informacji z minionego tygodnia.

 1. Andrzej Duda powołał nową minister zdrowia Katarzynę Sójkę
  Prezydent RP Andrzej Duda, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołał z dniem 10 sierpnia 2023 r. Katarzynę Sójkę w skład Rady Ministrów na urząd Ministra Zdrowia. Zastąpi ona dotychczasowego szefa MZ Adama Niedzielskiego.
 2. Lekarze zapowiadają protest na 30 września
  Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy i Porozumienie Rezydentów OZZL ogłosiły protest lekarzy 30 września w Warszawie. „Mówimy stanowcze NIE bylejakości w zarządzaniu ochroną zdrowia w Polsce” - czytamy w opublikowanym komunikacie.
 3. Prezes NRL przekazał listę zmian do wdrożenia dla nowej minister zdrowia
  Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej przekazał nowej minister zdrowia Katarzynie Sójce postulaty, które według samorządu lekarskiego wymagają pilnego wdrożenia - poinformował Naczelna Izba Lekarska.
 4. Pilotaż dla pacjentów ze stopą cukrzycową
  Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie programu pilotażowego opieki nad pacjentem z zespołem stopy cukrzycowej.
 5. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw - poinformowała Kancelaria Prezydenta RP.
 6. Prezydent podpisał ustawę o jakości w opiece zdrowotnej i o bezpieczeństwie pacjenta
  Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z 16 czerwca 2023 r. o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Celem ustawy jest wdrożenie rozwiązań prawno organizacyjnych, które w sposób kompleksowy i skoordynowany będą realizowały priorytety polityki zdrowotnej w obszarze jakości w ochronie zdrowia.
 7. Nowa lista leków bez finansowania w ramach RDTL
  Resort zdrowia opublikował komunikat w sprawie produktów leczniczych niepodlegających finansowaniu w ramach procedury ratunkowego dostępu do technologii lekowych. Lista liczy 90 pozycji.
 8. Korzystanie z urządzeń cyfrowych negatywnie wpływa na rozwój dzieci
  Z badania "Brzdąc w sieci" wynika, że dzieci w wieku przedszkolnym, które korzystają z urządzeń cyfrowych tuż po przebudzeniu i po kolacji, funkcjonują gorzej niż te, które robią to rzadziej – powiedziała PAP psycholog i autorka badań dr Magdalena Rowicka z Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie.
 9. MZ powołał zespół do opracowania zmian w kształceniu pielęgniarek
  8 sierpnia Minister Zdrowia powołał dziesięcioosobowy zespół do opracowania zmian w wykazie dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia, w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.
 10. Naukowcy z PW nakarmili sztuczną inteligencję danymi z badań EKG
  Naukowcy z Politechniki Warszawskiej nakarmili sztuczną inteligencję danymi z badań EKG. "Nasz sposób obrazowania wyniku EKG pokazuje rzeczywisty stan mięśnia, co pozwoli lekarzowi szybciej i skutecznej diagnozować zawały i arytmie serca" – powiedział w rozmowie z PAP dr Teodor Buchner, fizyk z PW.