Prof. Dariusz Dudek został wybrany prezydentem elektem Europejskiej Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (EAPCI ESC). To pierwszy raz w historii, gdy przewodniczącym tej organizacji został Polak.

Prof. Dudek został wybrany w wyniku głosowania gremium kilku tysięcy europejskich kardiologów interwencyjnych, które odbyło się w Paryżu podczas dorocznych warsztatów EuroPCR. Kadencję obejmie w 2020 r., zastępując na stanowisku prof. Andreasa Baumbacha, który swoją prezydenturę rozpoczął w 2018 roku.

Zgłoszonych kandydatów oceniano przez pryzmat ich dorobku naukowego oraz operatorskiego, dotychczasowej działalności w ramach organizacji i propozycji programowej. Główną konkurentką Polaka była prof. Martine Gilard z Francji, wieloletnia działaczka EAPCI.

Prof. Dudek jest kierownikiem II Oddziału Klinicznego Kardiologii oraz Interwencji Sercowo-Naczyniowych Szpitala Uniwersyteckiego. Kardiolog od wielu lat wdraża nowoczesne metody zabiegowego leczenia zawału serca oraz hybrydowych zabiegów na zastawkach serca, dających pacjentom szansę na innowacyjne terapie. Profesor jest także współkoordynatorem polskiej edycji europejskiej kampanii społecznej „Valve for life - Stawka to życie. Zastawka to życie”.


Źródło: Uniwersytet Jagielloński