Celem Nagrody im. bł. Gerarda jest wyróżnienie i uhonorowanie za wybitne osiągnięcia w ratownictwie medycznym lub działania na rzecz systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Nagroda jest przyznawana w następujących kategoriach:

  • lekarz systemu, pielęgniarka systemu, ratownik medyczny;
  • osoby i instytucje wspierające system Państwowe Ratownictwo Medyczne;
  • zarządzanie ratownictwem.

Resort zdrowia przyjmuje zgłoszenia w okresie do 10 września 2022 r. w trybie i na zasadach określonych w Regulaminie.


Więcej: https://www.gov.pl/web/zdrowie/zloz-wniosek-o-nagrode-im-bl-gerarda3