Warszawa, dnia 09.04.2019

Decyzja GIF o wycofaniu z obrotu na terenie całego kraju dwie serie leku NuTRIflex Lipid special, emulsja do infuzji, 2500 ml, podmiot odpowiedzialny: B. Braun Melsungen AG z siedzibą w Niemczech.

Wycofane serie:

- 174058051, data ważności: 09.2019
- 180238051, data ważności: 12.2019