Naczelna Rada Lekarska zaapelowała do Ministra Zdrowia o rewizję przedstawionych koncepcji wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz propozycji dotyczących minimalnego poziomu wynagradzania pracowników medycznych.

Zdaniem lekarzy, dziesięcioletnia perspektywa osiągnięcia nakładów na ochronę zdrowia na poziomie 6% PKB budzi poważne obawy o bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa.

„Powszechnie wiadomo, że system opieki zdrowotnej w Polsce jest niedofinansowany, co w zestawieniach ukazujących poziom nakładów na ochronę zdrowia oraz średnie wydatki na leczenie w krajach Unii Europejskiej lokuje nasz kraj w niechlubnej końcówce” - zauważa Rada.

Zdaniem NRL, ochrona zdrowia w Polsce wymaga zdecydowanie szybszego wzrostu poziomu finansowania, gdyż w obecnej chwili system balansuje na granicy wydolności, co obniża poziom bezpieczeństwa całego systemu, zagrażając tak pacjentom, jak i lekarzom. Dalszą konsekwencją tego stanu rzeczy jest odpływ wysoko wykwalifikowanych pracowników medycznych do innych krajów europejskich, gdzie warunki pracy oraz i wynagrodzenia, są lepsze niż w Polsce.

NRL zaznacza, że szybko zachodzące w polskim społeczeństwie zmiany demograficzne spowodują, że za 10 lat nakłady w wysokości 6% będą jeszcze bardziej nieadekwatne do potrzeb zdrowotnych niż ma to miejsce przy obecnym stanie nakładów. Zdaniem lekarzy, plan osiągnięcia poziomu finansowania ochrony zdrowia na poziomie 6% PKB w roku 2025 jest zdecydowanie zbyt odległy.

Naczelna Rada Lekarska wskazuje również, projekt regulacji dotyczącej minimalnego poziomu wynagrodzeń pracowników medycznych "w istotny sposób odbiega od rozwiązań wielokrotnie prezentowanych – w odniesieniu do lekarzy i lekarzy dentystów – przez samorząd lekarski.

"Współczynniki wynagrodzeń przyjęte we wstępnym projekcie rozwiązań dalece odbiegają od poziomu, wskazywanego przez samorząd lekarski już w 2006 r., jako odpowiedni dla zagwarantowania minimalnego, godnego wynagrodzenia za pracę lekarzy i lekarzy dentystów" - czytamy komunikacie.

Naczelna Rada Lekarska apeluje do Ministra Zdrowia o przygotowanie planu szybszego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia oraz regulacji, które gwarantując minimalne wynagrodzenie za pracę pracowników medycznych zapewnią, że będzie to wynagrodzenie na godnym poziomie, odpowiadającym wysokim kompetencjom tych pracowników, oraz ich odpowiedzialności za zdrowie i życie pacjentów.


Więcej: nil.org.pl