Twój portal informacji medycznej

Oceń nasz portal

Jak podoba Ci się nasza nowa strona internetowa?Głosowanie i oglądanie wyników są dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.
Zaloguj się.

Aktualizacja bazy 2024-04-21 01:47:07

Tagi: pielęgniarki

Stanowisko samorządów zawodów medycznych "przeciwko antagonizowaniu i deregulacji systemu"
10:59 18 KWI 20240

Stanowisko samorządów zawodów medycznych "przeciwko antagonizowaniu i deregulacji systemu"

W związku z wypowiedziami medialnymi Minister Zdrowia dotyczącymi roli zawodów medycznych, prezesi samorządów lekarskiego, pielęgniarek i położnych, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów oraz fizjoterapeutów podjęli wspólne stanowisko, w którym sprzeciwiają się antagonizowaniu oraz sprowadzaniu...

08:38 06 MAR 20240

Czy zabraknie pielęgniarek i położnych w POZ?

Z końcem 2024 roku zmienią się zasady funkcjonowania podmiotów pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ). Obawy środowiska budzi fakt, że przepisy nie precyzują zasad, na jakich samodzielne praktyki pielęgniarskie i położnicze będą wchodzić w zespoły skoordynowanej opieki...

15:15 05 MAR 20240

CKPPiP ma być włączone do CMKP

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on przeniesienie zadań związanych z kształceniem podyplomowym pielęgniarek i położnych z CKPPiP do CMKP. Jak...

09:05 19 LUT 20240

Wspólne posiedzenie Prezydiów NRL i NRPiP

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych połączyły siły na wspólnym posiedzeniu, aby omówić istotne kwestie dotyczące zawodów medycznych, które reprezentują. Wśród omawianych punktów znalazł się projekt stanowiska o odpowiedzialności karnej,...

14:49 15 LUT 20240

NIPiP: W Polsce zabraknie pielęgniarek i położnych

Do 2030 roku liczba pielęgniarek i położnych zmniejszy się o ponad 26 tysięcy! – alarmuje samorząd zawodowy. Chęć niesienia pomocy osobom chorym i cierpiącym, wewnętrzna motywacja i poczucie powołania oraz praca w ciekawym zawodzie, dającym możliwość nieustannego rozwoju i poszerzania swojej wiedzy,...

09:44 04 GRU 20230

Webinar dla pielęgniarek i pielęgniarzy o pracy w Lekarzach bez Granic

Lekarze bez Granic zapraszają na otwarte spotkanie informacyjne dla pielęgniarzy i pielęgniarek na temat specyfiki i możliwości pracy w międzynarodowych projektach organizacji, prowadzonych w 70 krajach. Spotkanie w języku angielskim odbędzie się 5 października (wtorek) o 19.00 na platformie Zoom....

12:49 30 LIS 20230

Pielęgniarki a nie lekarze orzekają, czy więzień jest zdolny do transportu. Służba Więzienna odpowiada RPO

Pielęgniarki-funkcjonariuszki Służby Więziennej zobowiązano do orzekania, czy skazany jest zdolny do transportu. Obawiają się one, że wchodząc w kompetencje lekarzy, mogą przekraczać swe uprawnienia. Ponadto narusza to prawo więźnia do zbadania go przedtem przez lekarza. Taka sytuacja budzi...

13:22 22 LIS 20230

Projekt o wynagrodzeniach w podmiotach leczniczych skierowany do pierwszego czytania w Sejmie

Obywatelski projekt o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych został skierowany do pierwszego czytania w nowej kadencji Sejmu. „Wyciągnąłem z zamrażarki wszystkie projekty obywatelskie […], jest...

12:16 09 LIS 20230

Pielęgniarki orzekają, czy więzień jest zdolny do transportu. Interwencja RPO w Służbie Więziennej

Pielęgniarki-funkcjonariuszki Służby Więziennej zobowiązano do orzekania, czy skazany jest zdolny do transportu. Obawiają się one, że wchodząc w kompetencje lekarzy, mogą przekraczać swe uprawnienia. Ponadto narusza to prawo więźnia do zbadania go przedtem przez lekarza. Taka sytuacja budzi...

09:48 03 LIS 20230

Apel o poszerzanie uprawnień pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na szczepionki przeciw grypie

Według WHO rocznie na świecie na grypę choruje nawet 10% osób dorosłych i od 20% do 30% dzieci. W Polsce w ostatnim sezonie odnotowano ponad 6 mln ostrych przypadków choroby. Z powodu grypy zmarło 122 osoby, a poziom wyszczepialności w naszym kraju wyniósł zaledwie 5,7%. Eksperci Ogólnopolskiego...